SKRIV TILL LUNNERYD ARKITEKTER

 

Lunneryd Arkitekter
København - Strömstad

+45 50445347

Lunneryd Arkitekter är ett arkitektkontor med utgångspunkt i Köpenhamn i Danmark och Strömstad i Sverige.

Kontoret utför allt från mindre skissförslag och tillbyggnader till större hus, och vi hjälper dig igenom hela processen från de första idéerna till projekteringen och den färdiga byggnaden.

paviljong - sydkoster

 
rendering paviljon 3 - kile 1.46.jpg
Pavilliong 1 version 3,2.jpg

PAVILION - SYDKOSTER


Pavilionen på Sydkoster ved Strömstad er 15 m2 i plan. Pavilionen skaber et unikt uderum der specielt velegner sig til de sene sommeraftener og forlænger udesæsonen. Det beskytter mod vind og vejr uden at det føles indelukket og afskåret fra haven. Lamellerne gør at det grønne smelter sammen med bygningen.