Lunneryd Arkitekter
Lunneryd Arkitekter
07
Med Fronten mot Naturen och stilheten
The Front towards the silence of Nature

Plats

Areal

Konstruktion

Fasad

Tak

Fönster

Sammarbete

Media
Media

Area

Size

construction

Facade

Roof

Windows

Collaboration

Koster | Sverige

25 m2

Trä

Träpanel 1 på 2

Stål och takpapp

Trä och aluminium

Kilesands Bygg

Koster Islands | Sweden

25 m2 / 269 SF

Wood

Wooden panel 1 on 2

Steel and roofing felt

Wood and aluminum

Kilesands Bygg

Det intilliggande havet är starkt närvarande i hela attefallshuset. De två dörrpartierna ramar in den vackra utsikten och när de står öppna försvinner gränsen mellan inne- och utemiljö. Formen på komplementbostadshuset är optimerad för at minska insyn från huvudhuset och förbipaserande. Genom materialvalens färger smälter huset samman med de vackra omgivningarna i talldungen och skapar ramarna för ett lugnt liv nära - och i harmoni med - naturen.

The nearby ocean is present everywhere in the annex. The two double doors invite a scenic view and when the they are open the indoor environment is fused together with the surrounding nature. The shape of the house, together with the scheme of color and choice of materials create a private oasis in harmony with nature. The colors of the materials make it fuse well into the beautiful surroundings of the pine forest and create a framework for silent moments in harmony with nature.

“Intentionen med detta projekt var att skapa ett attefallshus, där de boende fullt ut njuter av naturen och havet.”
“The aim for this project was to create an annex where the people can fully enjoy nature and the ocean.”
Sara, arkitekt
No items found.