Lunneryd Arkitekter
Lunneryd Arkitekter
10
Ljuset som länk samman Hemmet
Light connecting the Rooms

Plats

Areal

Konstruktion

Gulv

Väggar

Inbyggda möbler

Media
Media

Area

Size

Construction

Floor

Walls

Built-in furniture

Köpenhamn | Danmark

60 m2

Existerade trä och tegel

Furu vitlut

Vitmålad grovputsad tegel

Pickyliving och snickare

Copenhagen | Denmark

60 m2 / 645 SF

Existing wood and bricks

Wood (Pine)

Rough-plastered bricks

Pickyliving and carpenter

Två mindre taklägenheter har slagit samman och bildat en luftig och ljus lägenheten i ett köpenhamnskt tegelhus från 1800-talet. Planlösningen är öppen, men har klara definierade avdelningar som sammankopplas genom det tvärgående ljuset, de konternueliga materialvalen och balanserade färgtoner.
      Original detaljer har behållts och möter de nya stramare linjerna i en finstämd balans. Här har inbyggd och dold förvaring prioriterats högt och alla möjliga vinklar och vrår har utnyttjats maximalt.

Two small apartments have been merged into an open, modern, and airy home, in this 19th-century building in Copenhagen. Even though the floor plan is open, defined rooms remain that are connected by light, materials, and colors. This secures the design of the apartment is in a fine balance.
      The new clean design has been added in a way that they haven't overruled the original details. The built-in storage was a high priority in order to make the most out of every square foot.

“Vår gamla 1800-tals lägenhet i Köpenhamn, blev renoverad med respekt for det originala detaljerna, samtidigt som förvaringen och ljusinsläpp optimerades.”
“Our 19th-century apartment in Copenhagen was renovated with respect for the original details, while storage and natural light have been prioritized.”
Frederik, Byggherre
No items found.