Lunneryd Arkitekter
Lunneryd Arkitekter
09
Materialen förenas genom Ljuset
Materials are united through the Light

Plats

Areal

Konstruktion

Fasad

Tak

Sammarbete

Area

Size

Construction

Facade

Roof

Collaboration

Aarhus | Danmark

300 m2

Betong

Betong och bronze

Betong

Lützen

Aarhus | Denmark

300 m2 / 3230 SF

Concrete

Concrete and bronze

Concrete

Lützen

Byhuset i Århus är ett djärvt bud på hur ett modernt hus kan byggas i en historisk stadsbild. Huset har en fasad som med sin relief refererar till historiska exteriörer med markanta ornament. Samtidigt som det bryter med dessa historiska referenser genom altanerna som skär igenom i fasaden. Huset innehåller tre lägenheter och en vinbar på gatunivå med en angränsande grön gård.

The city house in Aarhus is an experimental and bold suggestion on how to integrate a modern house in a historical neighborhood. The façade of the house is reflective of the historical exterior with striking ornaments, while the balconies make the house stand out from its surroundings. The house contains three two-bedroom apartments and a wine bar on the street level.

“Övergången och möten i material genomsyrar och är det som definierar detta projekt.”
“The transition of materials and how they meet and merge is what defines this project.”
Sara, Arkitekt
No items found.