Lunneryd Arkitekter
Lunneryd Arkitekter

Ljuset formar och definierar rummet.
Rummet skapas för människan.
Människan lever bäst i harmoni med naturen.

Light shapes and defines space.
Space is created for human.
Human lives best in harmony with nature.

Kontakt
Ta kontakt
Get in touch
Thank you. Your submission
has been received..
Something went wrong while sending your message. Please try again.

Lunneryd Arkitekter arbetar framför allt på den svenska västkusten från Falkenberg till Strömstad. Kontoret arbetar även brett i Skandinavien och med The Beowulf Co. på den amerikanska marknaden. Ritningarna utformas genom ett nära samarbete med dig, för att förverkliga ditt drömhus. Vi kan hjälpa dig genom hela processen, från skisser i 2D och 3D via bygglovshandlinger till färdigt hus.
     En arkitekt kan se möjligheter och lösningar där andra ser utmaningar. En arkitekt kan vidga dina vyer, men också hjälpa dig att begränsa dig och fokusera på det som är viktigast.

Lunneryd Arkitekter works throughout Scandinavia with HQ in Copenhagen, Denmark, and with the Washington DC based partner The Beowulf Co. in the US.
The drawings are designed in a close collaboration with you, to make your dream house a reality. We can help you through the whole process until the house is completed. Be it sketches, 2D and 3D models, building permits, etc.
      An architect sees opportunities where others face challenges. An architect can widen your views, but also help you to narrow down and focus on what is most important for you.

Arkitekt og indehaver af Lunneryd Arkitekter, Sara Lunneryd
Lunneryd Arkitekter
Folke Bernadottes Allé 25
2100 Köpenhamn Ö
Danmark

+45 50 44 53 47
sara@lunneryd.com

Instagram
Facebook

CVR. 38896687
ORG. 302403-5341
Design & website by
Jacob Lindblad
Arkitekt og indehaver af Lunneryd Arkitekter, Sara Lunneryd
“Jag har vuxit upp i den karga Bohuslänska skärgården. Det påverkar och präglar mitt arkitektoniska arbete och den fina tradition av träbyggnader som finns i den miljön är en naturlig del av mina projekt.”
“I was born and raised in the barren Swedish archipelago. This influences and defines my architectural work, and the great tradition of wooden buildings found in this nature plays a huge part in all my projects.”