Lunneryd Arkitekter
Lunneryd Arkitekter
12
Ljusets kyrka
Church of Light

Plats

Areal

Konstruktion

Fasad

Tak

Fønster

Area

Size

Construction

Facade

Roof

Windows

Tana Bru | Norge

500 m2

Trä

Träpanel 1 på 2

Trä

Trä

Tana Bru | Norway

500 m2 / 5382 SF

Wood

Wooden panel 1 on 2

Wood

Wood

I tävlingsbidraget till ny kyrka i liten ort i nordnorge låg fokus på dualiteten i det speciella ljuset på dessa nordliga breddgrader och önskan om att gestalta och förstärka detta enastående fenomen.
      Kyrkan är en inviterad version av det naturliga ljuset och dets förändring med årstiderna.
      På vinterhalvåret strålar ljuset ut ur byggnadensväggar och skapar en byggnad i ett dovt sken. På sommarhalvåret strålar ljuset istället in i kyrkan och väggarnas halv transparenta uppbyggnad skapar ett mycket stämningsfullt och sakralt ljus som kontrasteras mot den enkla materialiteten och resliga träkonstruktionen.

In an architectural competition for a new church in a town in the Northern part of Norway, the focus was to benefit from the duality of the light in the Nordic latitudes and the northern lights.
      As the light changes dramatically from season to season, the church changes as well.
      During winter the light shines out through the walls of the building which creates a dim light from the outside. During Summer the natural light radiates into the building trough the walls and creates a very special and sacred light that benefits the whole building and makes it appear more warm and welcoming.

“Kyrkans spel med ljuset gör byggnaden till en samlingspunkt både i mörker och i ljus.”
“The light in the church makes the building a gathering point in both darkness and light.”
Sara, Arkitekt
No items found.