Lunneryd Arkitekter
Lunneryd Arkitekter
12
Naturen som granne
Nature as neighbor

Plats

Areal

Konstruktion

Fasad

Tak

Fönster

Media
Media

Area

Size

Construction

Facade

Roof

Windows

Strömstad | Sverige

120 m2

Trä

Träpanel

Klickfals

Aluminium

Strömstad | Sweden

120 m2 / 1290 SF

Wood

Wooden panel 1 on 2

Folded Aluminum

Aluminum

Huset vänder sig genom sin form mot tomtens natursköna förgrund med hällar av bohuslänsk granit och tallskog. Husets form skapar ett insynsskyddade liv med utomhusplatser i lä som tar till vara dagens olika solförhållanden. Formen är enkel och linjerna är strama.

Intentionen är att hela huset skall upplevas och märkas från husets olika hörn och att altanen skall bli en förlängning av inomhusmiljön och förbinda det ut mot berghällarna. Det skapar plats både för en tillvaro i ensamhet och plats för ett socialt liv med gäster, i ständig närvaro av naturen.

Through its shape, the house faces the plot's scenic foreground with Bohuslän granite and pine forest. The shape of the house creates space for privacy with outdoor spaces that take advantage of the different sun spots throughout the day. The shape is simple and the lines are tight.

The aim of this house is that to make the owners feel destressed in a hectic every day. The terrace will be an extension of the indoor environment and connect it to the cliffs. It creates space for life in solitude and space for socializing with guests in the constant presence of nature.


“Sara lyssnade noggrant och har ritat ett hus som är så mycket bättre än jag kunde ha föreställt mig - huset passar perfekt till mina behov "”
“Sara listened carefully and designed a house that’ds so much better than I could have thought – it perfectly fits my needs”
Jonathan, Byggherre
No items found.