Lunneryd Arkitekter
Lunneryd Arkitekter
12
Naturen som granne
Nature as neighbor

Plats

Areal

Konstruktion

Fasad

Tak

Fönster

Area

Size

Construction

Facade

Roof

Windows

Strömstad | Sverige

120 m2

Trä

Träpanel

Klickfals

Aluminium

Strömstad | Sweden

120 m2 / 1290 SF

Wood

Wooden panel 1 on 2

Folded Aluminum

Aluminum

Huset vänder sig genom sin form mot tomtens natursköna förgrund med hällar av bohuslänsk granit och tallskog . Husets form skapar ett insynsskyddade liv med utomhusplatser i lä som tar till vara dagens olika solförhållanden . Formen är enkel och linjerna är strama samtidigt som planen bjuder på överraskningar och lösningar anpassade dem som skall bo i det. 

   Intentionen är att hela huset skall upplevas och märkas från husets olika hörn och att altanen skall bli en förlängning av inomhusmiljön och förbinda det ut mot berghällarna.  Det skapar plats både för en tillvaro i ensamhet och plats för ett socialt liv med gäster, i ständig närvaro av naturen .

Through its shape, the house faces the plot's scenic foreground with slabs of Bohuslän granite and pine forest. The shape of the house creates a space with privacy with outdoor spaces that takes advantage of the days different sun conditions. The shape is simple and the lines are tight, while the plan offers surprises and solutions adapted to those who will live in it.

The intention is that the whole house will be experienced and felt from all the corners of the house and that the terrace will be an extension of the indoor environment and connect it to the cliffs. It creates space both for a life in solitude and space for a social life with guests, in the constant presence of nature.

Ikon för Verifierad av gruppen


“Här skall man alltid känna närheten till naturen”
“In this house you should always feel close to nature.”
Sara, Arkitekt
No items found.