Lunneryd Arkitekter
Lunneryd Arkitekter
13
På Naturens och Ljusets premisser
On the premises of Nature and Light

Plats

Areal

Konstruktion

Fasad

Tak

Fönster

Sammarbete

Media
Media

Area

Size

Construction

Facade

Roof

Windows

Collaboration

Tanum | Sverige

25 m2

Trä

Träpanel

Bandad stål

Trä och aluminium

BKSH, Kilesands Bygg

Tanum | Sweden

25 m2 / 269 SF

Wood

Wooden panel

Steel

Wood and aluminum

BKSH, Kilesands Bygg

Attefallshuset form är skapat utifrån tomtens sluttande terräng. De få kvadratmetrarna känns otroligt luftiga och ljusa tack vare de två stora glaspartierna som spänner mellan gavlarna. Det privata sovrummet vänder mot skogen medan de sociala delarna vänder mot de övriga husen.
      Genom valet av trä som material både på insidan och utsidan av huset, samt att lister valts bort i såväl tak som runt fönster, genomsyras huset av en enkelhet, som välavvägt utgör en kontrast mot husets komplexa form.

This annex is designed to meet the site’s steep terrain. Even though it's only 269 square feet it feels bigger, thanks to the two large window sections that make the little house feeling incredibly airy and bright. By using wood as material, it contributes to the feeling of being close to nature.
      By having no moldings around the roof nor the windows, the annex has a very honest and simple expression which creates an honest counterplay to the complex form of the house on the special steep terrain.

“Tomtens sluttning såg vi som en stor utmaning. Resultatet blev ett hus med spännande design och funktionell planlösning, som smälte in i naturen och med de existerande husen.”
“Our biggest challenge was the steep slopes of the site. The result became a great design and functional floor plan, that blended in with nature and our existing houses.”
Lena, Byggherre
No items found.