Lunneryd Arkitekter
Lunneryd Arkitekter
05
Staden i Harmoni med Naturen
A City in Harmony with Nature

Plats

Areal

Konstruktion

Fasad

Sammarbete

Area

Size

Construction

Facade

Collaboration

Strömstad | Sverige

30.000 m2

Trä

Träpanel

Lützen, Dreem, View, PEAB

Strömstad | Sweden

30,000 m2 / 323,000 SF

Wood

Wooden panel

Lützen, Dreem, View, PEAB

I detta bidrag till markanvisningstävlingen vid Canning låg fokus på att hitta ett unikt och modernt uttryck som passar in i Strömstads särskilda stadsbild och lokala historia.
      Vikt lades vid att skapa förutsättningar för att stadsdelen blir en naturlig del av stadskärnan och bidrar med liv och rörelse året runt.
      Projektet är ett samarbete med COBE.

The objective of this proposal to an architectural competition in the Swedish coastal town, Strömstad, was to design a new housing development to be integrated into the town’s special landscape. Through a modern expression, the new harbor would become a natural part of the city center, that is full of life and movement.
      This is a collaboration with COBE.

“Särskild vikt lades vid att skapa en modern stadsdel med husformer och material som tillhör och ses längs den Bohuslänska kusten.”
“The main theme was creating a modern neighborhood with the shapes of buildings and materials that are unique for the Bohuslän region.”
Sara, Arkitekt
No items found.