Lunneryd Arkitekter
Lunneryd Arkitekter
05
Naturen och Ljuset silar och skapar liv
Blending in with Nature and the Light

Plats

Areal

Konstuktion

Fasad

Tak

Fönster

Media
Media

Area

Size

Constuction

Facade

Roof

Windows

Bovallstrand | Sverige

40 m2

Trä

Träpanel 1 på 2

Aluminium takplåt

Trä och aluminium

Bovallstrand | Sweden

40 m2 / 430 SF

Wood

Wooden panel 1 on 2

Aluminum roof sheet

Wood and aluminum

Naturen och havet är ständigt närvarande genom den halvtransparenta gavelfasaden och de dubbla dörröppningarna.
      Huset öppnas upp och är levande och välkomnande när det används av människor, men stängt och i dvala när det inte används och smälter då in och blir anonymt i sina natursköna omgivningarna.
      Färgerna är hamtas från den gröna laven som återfinns på de Bohuslänska klipporna. Detta underbygger den röda tråden för huset, som har varit att sudda ut gränsen mellan inne- och utemiljö och skapa en plats för socialt umgänge nära naturen.

Nature and the ocean are present throughout this house due to the semi-transparent gable and the large door sections.
      When people are inside, the house exudes of life and activity, and when the house is empty it blends seamlessly with the natural surroundings with the special rocks and the ocean nearby.
      The color of the house is based on the natural green vegetation on the hills in the area. This substantiates the aim for this project to mix the boundaries between indoor and outdoor environment in order to create a place for socializing in close contact with nature.

“Ett bra och mycket kundorienterat samarbete. Arbetet har utförs grundligt, samtidigt som vi har utmanats och våra arkitektoniska horisonter vidgats.”
“A great and very customer-oriented collaboration. The work has been carried out very professionally and Lunneryd’s architectural creativity has been an eye-opener for us.”
Marthe, Byggherre
No items found.