Lunneryd Arkitekter
Lunneryd Arkitekter
04
Mörkt ute Ljust inne
Dark outside Light inside

Plats

Areal

Konstruktion

Fasad

Tak

Area

Size

Construction

Facade

Roof

Collaboration

Hunnebostrand| Sverige

65 m2

Trä

Trä

Bandad plåt

Unnebostrand| Sweden

65m2 / 120 SF

Wood

Wood

Steal

Fritidshuset och de två små husen skapar en kompakt och välplanerad oas i ett frodigt bohuslänskt kustlandskap. Här finns plats för ett liv med många gäster samtidigt som huset främst är ritat för ett bekvämt liv för den lilla familjen. På sina knappa 65m2 ryms 8 sovplatser kompletterat av ytterligare 4 i gästhuset. Att få in naturen och ljuset från många håll har varit ledande för att skapa rymd, samtidigt som plasten mellan huset bjuder in till ett avskilt liv utan insyn

The holiday home and the two small houses creates a compact and well-planned oasis in a lush Bohuslän coastal landscape. There is room for a life with many guests while the house is mainly is designed for a comfortable life for the small family. On its scarce 65m2, it hold 8 beds supplemented by another 4 in the guest house. Bringing in nature and light from many directions has been leading to creating a feealing of a bigger space, while the place between the houses invites to a secluded life

“Här finns det plats för rikrigt mycket på riktigt liten yta.”
“There is room for a lot in a really small area.”
Sara, Arkitekt
No items found.