Lunneryd Arkitekter
Lunneryd Arkitekter
04
Mörkt ute Ljust inne
Darkness and Light

Plats

Areal

Konstruktion

Fasad

Tak

Area

Size

Construction

Facade

Roof

Collaboration

Hunnebostrand | Sverige

65 m2

Trä

Trä

Bandad plåt

Unnebostrand | Sweden

65m2 / 120 SF

Wood

Wood

Steal

Fritidshuset och de två små husen skapar en kompakt och välplanerad oas i ett frodigt bohuslänskt kustlandskap. Här finns plats för ett liv med många gäster samtidigt som huset främst är ritat för ett bekvämt liv för den lilla familjen. På sina knappa 65m2 ryms 8 sovplatser kompletterat av ytterligare 4 i gästhuset. Att få in naturen och ljuset från många håll har varit ledande för att skapa rymd, samtidigt som plasten mellan huset bjuder in till ett avskilt liv utan insyn

This holiday home and the two small huts create a compact and well-planned oasis in a lush Bohuslän coastal landscape. This project offers a space for many guests while the house is mainly designed for athecomfortable life for the little family. On its scarce 65m2, it contains 8 beds - and with extra 4 in the guest huts. Bringing in nature and light from many angels has been crucial in creating a feealing of a bigger space, while the area between the house and the huts calls for privacy.

“Här finns det plats för rikrigt mycket på riktigt liten yta.”
“Here is room for a lot in a really small area.”
Sara, Arkitekt
No items found.