Lunneryd Arkitekter
Lunneryd Arkitekter
03
I historiens ljus
In the light of history

Plats

Areal

Konstruktion

Fasad

Tak

Fönster

Media
Media

Area

Size

Construction

Facade

Roof

Windows

Falkenberg| Sverige

167m2 + 44m2

Trä

Träpanel 1 på 2

Vass

Trä - munblåst

Falkenberg| Sweden

167m2 + 44m2/ 1797+ 473SF

Wood

Wooden panel 1 on 2

Straw

Wood

Med anor från 1764, står nu denna Hallandslänga,en gång förfallen, som ett vittnesmål om förvandling och förädling. Husetbehåller sin koppling till det förflutna genom sitt yttre och bevarar sinhistoria genom att återanvända originalmaterial som träplankor och tegel frånden gamla skorstenen. Samtidigt som det genomgår betydande inre förändringaroch moderniseringar. Denna delikata balans mellan gammalt och nytt skapar etthem förankrat i sin egen tid.  Genom enharmonisk blandning av arv och modernitet, byggt för att överleva generationermed noggrann uppmärksamhet på detaljer och högkvalitativa material. Står detsom ett tidlöst arv för framtiden.

 

With origins from 1764, this house near Falkenberg, once in ruins, now stands as a testament to transformation and refinement. The house maintains its connection to the past through its exterior and preserves its history by reusing original materials such as wooden planks and bricks from the old chimney. At the same time, it undergoes significant internal changes and modernizations. This delicate balance between old and new creates a home rooted in its time. Through a harmonious blend of heritage and modernity, built to withstand generations with careful attention to detail and high-quality materials, it stands as a timeless legacy for the future.

“Huset är nytt, men med en gammal själ som kommer leva vidare i många generationer.”
It stands as a timeless legacy for the future. The house is new, but with an old soul that will live on for many generations
Sara, Arkitekt
No items found.