Lunneryd Arkitekter
Lunneryd Arkitekter
03
Plats för Naturen och Ljuset
A place with Nature and Light

Plats

Areal

Konstruktion

Fasad

Tak

Area

Size

Construction

Facade

Roof

Hunnebostrand | Sverige

120 m2

Trä

Vitmålad trä

Tegel

Hunnebostrand | Sweden

120 m2 / 1290SF

Wood

Painted planks

Bricks

Huset inskriver sig en historisk Bohuslänsk tradition av vita sadeltakshus hus med rött tegeltak, som syns längs hela kustens fiskesamhällen. Samtidigt som huset talar ett helt annat stringent och modernt formspråk. Planlösningen och huset form skapar en insynsskyddad plats som bjuder in till ett privatliv med direkt och ständig och kontakt till naturen och havsutsikten.

Husets har en entre där då går in genom en stängd vägg och sen överraskande slås av utsikten när du kliver in i glasgången. De två huskropparna maximerar antal rum med havsutsikt och bjuder in till en familjesamvaro där man kan välja att vara ute eller inne, tillsammans eller avskild i en egen liten krok.

The house talks with a historical Bohuslän tradition of white gabled houses with red tile roofs, which can be seen along the entire coast's fishing communities. At the same time, the house speaks a completely different stringent and modern design language. The floor plan and house shape create a secluded place that invites to a private life with direct and constant and contact to nature and the sea view.

The house has an entrance where you enter through a closed wall and then surprisingly turn off the view when you step into the glass corridor. The two house bodies maximize the number of rooms with sea views and invite to a family life where you can choose to be outside or inside, together or separated in your own small hook.

“Sara är en härlig person att arbeta tillsammans med som alltid gör det där lilla extra. Hon är driven och effektiv och hon visar otroligt stort engagemang, hon är en arkitekt utöver det vanliga.”
“Sara is a great person to work with who always goes the extra mile. She is dedicated and shows incredible commitment. She is an architect beyond the ordinary.”
Sofia
No items found.