Lunneryd Arkitekter
Lunneryd Arkitekter
11
Plats för Naturen och Ljuset
A place with Nature and Light

Plats

Areal

Konstruktion

Fasad

Tak

Media
Media

Area

Size

Construction

Facade

Roof

Hunnebostrand | Sverige

120 m2

Trä

Vitmålad trä

Tegel

Hunnebostrand | Sweden

120 m2 / 1290SF

Wood

Painted planks

Bricks

Huset inskriver sig en historisk Bohuslänsk tradition av vita sadeltakshus hus med rött tegeltak, som syns längs hela kustens fiskesamhällen. Samtidigt som huset talar ett helt annat stringent och modernt formspråk. Planlösningen och huset form skapar en insynsskyddad plats som bjuder in till ett privatliv med direkt och ständig och kontakt till naturen och havsutsikten.

Husets har en entre där då går in genom en stängd vägg och sen överraskande slås av utsikten när du kliver in i glasgången. De två huskropparna maximerar antal rum med havsutsikt och bjuder in till en familjesamvaro där man kan välja att vara ute eller inne, tillsammans eller avskild i en egen liten krok.

The house honours the historical Bohuslän tradition of white gabled houses with red tile roofs, which can be seen along the entire West coast's fishing communities. At the same time, the house has a completely different stringent and modern design language. The floor level and the shape of the house create a secluded place that calls for privacy and contact to nature with a beautiful view of the ocean.

The house has an entrance where you enter through a closed wall and then surprisingly turn off the view when you step into the glass corridor. The two house bodies maximize the number of rooms with sea views and invite to a family life where you can choose to be outside or inside, together or separated in your own small hook.

No items found.