Lunneryd Arkitekter
Lunneryd Arkitekter
02
Naturen och Ljuset välkommnas in
Inviting Nature and the Light inside

Plats

Areal

Konstruktion

Fasad

Tak

Fönster

Media
Media

Area

Size

Construction

Facade

Roof

Windows

Grebbestad | Sverige

135 + 30 m2

Trä

Träpanel

Tegel + aluminium

Aluminium

Grebbestad | Sweden

135 + 30 m2 / 1453 + 323 SF

Wood

Wooden

Tiles

Aluminium

På skranten till Skagerrak bakom de vindpinade tallarna vilar detta unika sommarhus.
      Husets H-form skapar rum där naturens skiftningar kan upplevas i alla väder och årstider. Ljuset flödar in från flera riktningar genom de många fönstren och havet och grönskan är ständigt närvarande. Det stora atriumet ligger i lä för västanvinden och binder samman husets delar, genom skjudörrarnar leds du därifrån genom köket ut till utsikten och havet.


This unique summer house is located on the edge of Skagerrak.

      The house's H-shape creates an outdoor area where the residents can feel at home in nature. The light comes in from several angles through the many windows which ensure that the fantastic location by the sea is being used the best possible way. The 30 m2 atrium is sheltered from the West wind and has both a kitchen, bathroom and bedroom, making sure that guests have everything they need.

“Med denna fantastiska plats på klippan mot Skagerrak, har vår ambition varit att skapa en arkitektonisk pärla där vi skapat en närhet till havet och försökt skapa en stark harmoni mellan inne och ute.”
“With the fantastic location on the cliff facing Skagerak, our aim has been to create a close bond to the sea, while establishing a strong harmony between inside and outside.”
Sara, Arkitekt
No items found.