Lunneryd Arkitekter
Lunneryd Arkitekter
08
I ett med naturen 
In One with Nature 

Plats

Areal

Konstuktion

Fasad

Tak

Fönster

Media
Media

Area

Size

Constuction

Facade

Roof

Windows

Tversted | Danmark

100 m2

Trä

Träpanel 1 på 2

Aluminium takplåt

Trä och aluminium

Tversted | Denmark

100 m2 / 430 SF

Wood

Wooden panel 1 on 2

Aluminum roof sheet

Wood and aluminum

I Danmarks nordvästra hörn, med det brusande Nordsjön som granne, reser sig ett fritidshus från de sandiga sanddynerna. Huset förvandlades från en traditionell byggnad till ett öppet utrymme där varje hörn finner sin inspiration i havet och landskapets färger.

Stora fönster och dörrar öppnar huset mot de naturliga elementen, medan trädets värme och subtila detaljer bildar en välkomnande atmosfär. Med balanserade val av färger och material bjuder huset in till att höja sinnena och bli ett med naturen.

Located in the far northwestern corner of Denmark, with the roaring North Sea as a next-door neighbor, a vacation home rises from the sandy dunes. The house was transformed from a traditional building to an open space in which every corner finds its inspiration in the ocean and colors of the landscape. 

Large windows and doors open the house up to the natural elements, while the warmth of the tree and subtle details form a welcoming ambiance. With balanced choices in colors and materials, the house invites one to heighten the senses and become one with nature.

"Arbetet har utförs grundligt, samtidigt som vi har utmanats och våra arkitektoniska horisonter vidgats. Vi har fått vårt drömsommarhus”
“The work has been carried out very professionally and Lunneryd’s architectural creativity has been an eye-opener for us. We now have the holiday home that we've dreamt of”
Frederik, Byggherre
No items found.