Lunneryd Arkitekter
Lunneryd Arkitekter
06
På Kanten av Naturen
On the Edge of Nature

Plats

Areal

Konstruktion

Fasad

Tak

Fönster

Media
Media

Area

Size

Construction

Facade

Roof

Windows

Göteborg | Sverige

181 m2

Trä

Träpanel

Aluminium

Aluminium

Gothenburg | Sweden

181 m2

Wood

Wooden panels

Aluminium

Aluminium

På klipphällarna i Göteborgs inlopp lägger sig detta sommarhus ner lätt ovanpå bohusgraniten. Husets form följer terrängen och skapar rum där naturens skiftningar kan upplevas i alla väder och årstider. Ljuset och den vackra utsikten flödar in från flera riktningar och de tre nivåerna i huset skapar ramarna för ett dynamiskt familjeliv. Huset skapar ramarna för ett liv nära naturen med plats till att dra sig tillbaka och till social samvaro på en plats där naturens premisser styr.

Along the cliffs of Gothenburg's habour inlet, this summer residence rests lightly on top of the granite. The shape of the house follows the terrain and creates spaces where the changes of nature will be experienced in all types of weather and seasons. The scandinavian light and the beautiful view flows in from all directions and the three different levels of the house, creates the opportunities for living a dynamic family life. The house forms a life close to nature with spaces to retreat and socialize on natures premises.

Vi ville ha ett praktiskt och modernt hus, som smälter in i den speciella skärgårdsmiljön. Lunneryd Arkitekter har genom hela processen kommit med eleganta lösningar som med råge överträffat våra högt ställda förväntningar.
We wanted a practical and modern house that fits in with the special coastal environment. Throughout the process Lunneryd Arkitekter has developed elegant solutions that by far has lived up to our huge expectations.
Johan - Byggherre
No items found.