SKRIV TILL LUNNERYD ARKITEKTER

 

Lunneryd Arkitekter
København - Strömstad

+45 50445347

Lunneryd Arkitekter är ett arkitektkontor med utgångspunkt i Köpenhamn i Danmark och Strömstad i Sverige.

Kontoret utför allt från mindre skissförslag och tillbyggnader till större hus, och vi hjälper dig igenom hela processen från de första idéerna till projekteringen och den färdiga byggnaden.

SKOLA - SYDAFRIKA

 
Attefallshus - Raftotangen
Attefallshus - Raftotangen

SKOLA - SYDAFRIKA


Tillsammans med Ngo,n Contribution To Opportunities pågår arbetet på detta skolprojekt i Khayelitsha, en fattig förort till Kapstaden i Sydafrika. Vårt arbete här är fokuserat på att rita en byggnad som skapar trygga ramar för barnens skolgång och utforma en skolmiljö som inbjuder till både koncentration och lek. Vi vill skapa en byggnad som speglar det sprudlande liv och den diversitet som finns i den omkringliggande bebyggelsen, samtidigt som byggnaden utmärker sig och står fram och härigenom blir en samlingspunkt för lokalsamhället. 

 

< TILLBAKA TILL PROJEKT               NÄSTA >