SKRIV TILL LUNNERYD ARKITEKTER

 

Lunneryd Arkitekter
København - Strömstad

+45 50445347

Lunneryd Arkitekter är ett arkitektkontor med utgångspunkt i Köpenhamn i Danmark och Strömstad i Sverige.

Kontoret utför allt från mindre skissförslag och tillbyggnader till större hus, och vi hjälper dig igenom hela processen från de första idéerna till projekteringen och den färdiga byggnaden.

CANNING - STROMSTAD

 
Canning - stromstad.jpg
CANNING - STROMSTAD

CANNING - STRÖMSTAD


I detta bidrag till markanvisningstävlingen vid Canning i Strömstad låg fokus på att hitta ett unikt och modernt uttryck som passar in i Strömstads stadsbild och historia. Särskild vikt lades vid att skapa en stadsdel med liv och rörelse året runt, samt till att knyta samman den nya bebyggelsen med Strömstads stadskärna. Arbetet utfördes av Lunneryd Arkitekter i samarbete med COBE, Lützen Arkitekter, Dreem, View och PEAB.